บริษัทสมชัย อะลูมิเนียม จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 25 กันยายน 2539 โดยได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0105539107305 และเป็นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่ม
จากประสบการณ์มากกว่า 20 ปี พร้อมไปด้วยอุปกรณ์ รวมไปถึงทีมงานคุณภาพแบบครบวงจร
เรามีความพร้อมในการให้บริการในหลากหลายรูปแบบ อาทิเช่น
– บริการขายอลูมิเนียมเส้นหน้าตัด SAG , MUANGTHONG
– บริการขายกระจก GUARDIAN , AGC
– บริการขายอะไหล่ อุปกรณ์ VVP KINLONG HOW COLT HAFELE CENZA YALE DORMA
– ออกแบบติดตั้ง งานกระจก-อลูมิเนียมอาคารสำนักงาน
– ออกแบบติดตั้ง งานแผงเคอร์เทนวอลล์ งานระบบสไปเดอร์
– ออกแบบติดตั้ง งานโชว์รูมรถยนต์
– ออกแบบติดตั้ง งานหลังคากระจกสกายไลท์
– ออกแบบติดตั้ง งานพื้นกระจก
– ออกแบบติดตั้ง งานกระจกราวกันตก
– ออกแบบติดตั้ง งานกริลอลูมิเนียม
– ออกแบบติดตั้ง งานตกแต่งกระจกภายใน
– ออกแบบติดตั้ง งานคอมโพสิต
– งานกระจกนิรภัย และกึ่งนิรภัย เช่นกระจกอบเทมเปอร์ กระจกลามิเนต
– งานกระจกแปรรูป เช่นเจียรริม เจียรปลี