1. ติดต่อพนักงานขาย

คุณประหยัด มีแสง (หยัด)

หมวด กระจก อลูมิเนียม

 098-8483515

 098-8483515

คุณภัทรพร หล้าหา (ภัทร)

หมวด กระจก อลูมิเนียม

092-2464683,
084-5339292

somchai_al

คุณนพรัตน์ พัดเกิด (เอ)

หมวด วัสดุ อุปกรณ์

081-9073050

somchai_al3

คุณกรรณิการ์ ถานุกร (อ๊อด)

หมวด กระจก โครงการ

063-8896405,
095-6638342

0638896405

คุณพัฒนาภรณ์ รัตนกาฬ (ก้อย)

หมวด โครงการ

065-0150289

0650150289

2. แจ้งรายการสินค้า จำนวนที่ต้องการ และสถานที่จัดส่ง
ข้อมูลที่ต้องใช้ในการสั่งซื้อมีดังนี้
2.1 ชื่อ
2.2 เบอร์โทรศัพท์
2.3 รายการสินค้า และจำนวนที่ต้องการ
2.4 สถานที่ต้องการให้จัดส่งสินค้า หรือมารับสินค้าเอง

3. รอรับใบเสนอราคา

4. โอนเงิน แล้วส่งสลิปยืนยันการโอน

ชื่อบัญชี : บจก.สมชัย อะลูมิเนียม
ธนาคาร กสิกรไทย
เลขที่บัญชี 614-2-00277-7

5. รอแจ้งกำหนดรับสินค้า