ชื่อสินค้า : กระจกลามิเนต

ลำดับ
ความหนากระจกที่ผลิต
ราคา(บาท)ต่อตารางฟุต
1
3+3 มิลลิเมตร
90
2
4+4 มิลลิเมตร
125
3
5+5 มิลลิเมตร
165
4
6+6 มิลลิเมตร
205
5
8+8 มิลลิเมตร
225
6
10+10 มิลลิเมตร
300
7
12+12 มิลลิเมตร
375

กระจกที่จะปะกบกันความหนาต่างกันห้ามเกิน 2 มม.