ชื่อสินค้า : กระจกเทมเปอร์

ลำดับ
ความหนากระจกที่ผลิต
ราคา(บาท)ต่อตารางฟุต
1
5 มิลลิเมตร
100
2
6 มิลลิเมตร
110
3
8 มิลลิเมตร
170
4
10 มิลลิเมตร
190
5
12 มิลลิเมตร
215